DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI ĐỘI DẦU KHÍ TPHCM NHIỆM KỲ 2011 - 2013

Số 148/1A Đường Tân An, KP. Đông An, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương

HOTLINE: 0769 077 676

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI ĐỘI DẦU KHÍ TPHCM NHIỆM KỲ 2011 - 2013
17/12/2013 12:19 PM 45 Lượt xem

   DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

  CHI HỘI DẦU KHÍ TP.HCM NHIỆM KỲ 2011-2013

   

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ/Nơi công tác

  1

  Vũ Ngọc An

  Nguyên Tổng giám đốc, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

  2

  Nguyễn Quang Bô

  Nguyên Phó tổng giám đốc, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

  3

  Vũ Đình Chiến

  Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Công ty Khí Việt Nam

  4

  Phạm Tiến Dũng

  Tổng giám đốc, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

  5

  Nguyễn Anh Đức

  Phó Viện trưởng, Viện Dầu khí Việt Nam

  6

  Trần Như Huy

  Phó giám đốc Công ty POC, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

  7

  Nguyễn Đức Huỳnh

  Nguyên Giám đốc, Trung tâm An toàn và Môi trường Dầu hhí

  8

  Nguyễn Du Hưng

  Trưởng ban Thăm dò, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

  9

  Đỗ Đình Khải

  Nguyên Trưởng ban Tài chính Kế toán,Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam; 

  Nguyên Phó Tổng giám đốc Liên doanh Vietsovpetro

  10

  Phạm Như Khánh

  Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

  11

  Nguyễn Việt Kỳ

  Trưởng khoa Kỹ thuật Dầu khí ,Trường ĐH Bách khoa tp. HCM

  12

  Đỗ Đình Luyện

  Nguyên Trưởng ban Khí Điện,Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam

  13

  Nguyễn Phan Phúc

  Tổng giám đốc Cửu Long JOC, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

  14

  Hoàng Văn Thạch

  Nguyên phó Ban An toàn – Sức khỏe – Môi trường, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam

  15

  Hồ Sỹ Thoảng

  Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Công ty Dầu Khí Việt Nam

  16

  Nguyễn Trần Toàn

  Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí

  17

  Bỳ Văn Tứ

  Nguyên Giám đốc, Ban Quản lý Dự án Nhà máy đạm Phú Mỹ

  18

  Võ Khánh Hưng

  Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Dầu Việt Nam

  19

  Trần Công Tào

  Nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

  20

  Ngô Bá Bạt

  Giám đốc Fairfield Vietnam, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí.

  21

  Trương Đình Hợi

  Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển  chế biến Dầu khí

   
  Zalo
  Hotline